Pandemie ze zvířat

Jak souvisí pandemie se živočišným průmyslem?

Ať už netopýři nebo pásovci, vznik nemoci Covid-19 prostě souvisí s konzumací divokých zvířat. Zdaleka však není první a je jen otázkou času, kdy přijde další. Pokud nezměníme způsob, jakým zacházíme se zvířaty, budeme i nadále umožňovat mutaci patogenů a vznik nových onemocnění.😷

“Nejde mi na mysl, že když máme tolik nemocí, které vychází z tohoto neobvyklého vztahu mezi člověkem a zvířaty, že to prostě nezastavíme. Slova epidemiologa Dr. Antony Fauce odráží názor, který se rozšiřuje napříč politickým spektrem, viní z pandemie mokré trhy v Číně a volá po jejich zrušení.

Čínu jako zdroj nemocí haní mnozí. Realitou však je, že zoonotické nemoci - nemoci přenesené na člověka ze zvířat - vznikají všude po světě. 🌏 Hlavní hnací silou jejich vzniku a rozvoje nejsou jen exotická zvířata ale samotný živočišný průmysl. [1]

Realitou však je, že zoonotické nemoci - nemoci přenesené na člověka ze zvířat - vznikají všude po světě. 🌏 Hlavní hnací silou jejich vzniku a rozvoje nejsou jen exotická zvířata ale samotný živočišný průmysl. [1]

Vědci už dlouho varují o rizicích našeho potravinového systému, v němž dominuje živočišný průmysl. 🧐 V návaznosti na propuknutí Sars v roce 2003 vyšel článek v American Journal of Public Health podivující se nad tím, že způsob, jakým lidé zacházejí se zvířaty - že je nepřestávají jíst a přinejmenším alespoň radikálně neomezují jejich počet, je v naprostém rozporu s prevencí dalších epidemií. [5]

75 % nově vzniklých onemocnění je zoonotického původu, nová nemoc se objeví každé 4 měsíce. [6] Zvířata fungují jako rezervoáry nemocí a to, jak s nimi zacházíme, umožňuje mutaci patogenů a jejich přechod na člověka. 🧬 Dokud nezměníme naše chování ke zvířatům, je jen otázkou času, kdy se objeví další pandemie. 😷

Živočišný průmysl však není jen zdrojem nemocí. Současně se také významně podílí na antibiotické rezistenci a klimatické krizi, které rozvoj a šíření nemocí dále výrazně zhoršují. 😵

I obchod s divokými zvířaty je úzce spjatý s konvenčním živočišným průmyslem. Malí farmáři, kteří ztratili podíl na trhu kvůli velkým živočišným podnikům, byly samotnou Čínskou vládou podpořeni k tomu, aby se zaměřili na exotická zvířata. Stejně tak obchod s masem divokých zvířat (tzv. bush meat) v Africe, který vyústil v nemoci jako je HIV nebo Ebola, vzrostl až poté, co byli místní rybáři v 70. letech vytlačeni z pobřežních vod průmyslovými rybářskými loděmi ze zahraničí. 🚤

Problém tedy nespočívá ani tak v touze některých lidí po exotických pochoutkách, jako spíš v samotném potravinářském systému zaměřeném na maso a zisk. [1],

🆘💉Neúměrně k rostoucímu počtu zoonotických nemocí současně klesá naše schopnost se jim bránit. Antibiotika totiž stále více ztrácí svoji účinnost - bakteri se vůči nim stávají rezistentní. 🦠 Podle světové zdravotnické organizace (WHO) je antibiotická rezistence jednou z největších hrozeb pro globální zdraví a bezpečnost potravin. [2] Již teď zemře každoročně na nemoci odolné lékům 700 000 lidí. V roce 2050 by to mohlo být až 10 000 000 lidí. [3] Pro srovnání - na Covid-19 dosud zemřelo 150 022 lidí (večer 17.4).

A příčina antibakteriální rezistence?

Nadměrné využívání antibiotik v komerčním chovu hospodářských zvířat, kde se používají jako preventivní opatření proti šíření chorob na farmách přeplněných zvířaty. Nadužívání antibiotik urychluje vznik “super-bakterií”, jako je například MRSA, bakterie živící se masem, která se rozšířila do nemocnic po celém světě. [1] Způsobuje těžké až fatální infekce, léčba je složitá a často se neobejde bez vážných komplikací. [4] 🤢

Naší krátkodobou prioritou je vývoj vakcíny pro Covid-19. 🧪 Pokud však chceme zabránit vzniku dalších takových pandemií, je nezbytné přemýšlet i o kořenech této krize. Potřebujeme odolnější potravinový systém, který nebude ničit naši planetu a zdraví. 🌱

Zdroje

info@animalrebellion.cz

© Animal Rebellion Česká Republika