Britští rebelové při akci Occupy Arla

Pokud věříš v

klimatickou

mezidruhovou

sociální

spravedlnost

pak už jsi součástí

Animal

Rebellion

Co je Animal Rebellion?

Jsme hnutí všech, kterým záleží na stavu naší planety a každém jedinci na ní.

Chceme zabránit nejhorším dopadům klimatické krize, zastavit hromadné vymírání druhů a předejít rozpadu společnosti.

Naším cílem je přimět vládu, aby začala jednat adekvátně k závažnosti problému.

Sníme dětem budoucnost?

Živočišný průmysl patří mezi stěžejní příčiny klimatické krize, způsobuje více emisí než všechny přímé emise dopravy včetně letecké a lodní.

Je hlavní příčinou odlesňování deštných pralesů a eutrofizace vody. Zároveň je však extrémně neefektivní. Zabírá 83% zemědělské půdy ale poskytuje nám jen 13% energie a pouhých 37% bílkovin.

Naše Požadavky

Na základě vědeckých studií a nedostatečných klimatických opatření víme, že je nutné jednat teď.

Svět se řítí k bodu zlomu a politická vůle něco dělat je mizivá.

Naše požadavky jsou logické a nevyhnutelné k dosažení uhlíkové neutrality.

Říkejte nám pravdu

Vláda musí říct pravdu a vyhlásit klimatickou a ekologickou krizi, spolupracovat s institucemi a veřejnosti komunikovat urgentnost změny.

Vláda musí zahrnout v komunikaci potřebu přechodu k rostlinnému stravovacímu systému.

Animal Rebellion ví, že se o klimatické krizi nedá mluvit bez zarhnutí dopadů živočišného průmyslu na planetu, zejména v oblasti deforestace, acidifikace oceánů, ztrátě biodiverzity a zněčištění vzduchu.

1
Jednejte okamžitě

Vláda musí jednat okamžitě, zastavit ztrátu biodiverzity a redukovat emise skleníkových plynů na nulu do roku 2025.

Aktuálně se řítíme ke klimatické katastrofě se sociálním kolapsem, masovým hladověním a smrtí miliard živočichů i lidí.

Soustředíme se na to, co je nevyhnutelné, a to je uhlíková neutralita. Víme, že ji nelze dosáhnout bez přechodu na spravedlivý a udržitelný rostlinný stravovací systém.

2
Rozšiřte demokracii

Vláda musí vytvořit a respektovat rozhodnutí Citizens Assembly ve věci klimatické a ekologické spravedlnosti.

Politická moc je v rukou pár zvolených politiků, tento systém se ukazuje jako neschopný v řešení velkých problémů typu klimatické krize. Lobbing korporátů předčil potřeby veřejnosti a chrání fosilní a živočišný průmysl.

Potřebujeme, aby byli občané edukováni v oblasti klimatické krize a živočišné výroby a rozhodli o potřebných opatřeních, které vláda přijme.

3

Naše Hodnoty

Každý, kdo jedná v zásadě s našimi hodnotami, cíli a strategii, může jednat ve jménu Animal Rebellion.

Větší dosah máme spolu

Je důležité si uvědomit, že spolu máme sílu a proto žádáme každého, kdo souzní s hotnotami a požadavky Animal Rebellion, aby přiložil ruku k dílu a zapojil se do hnutí.

Jsme anti-speciesistické hnutí se společnou vizi změny

Vytváříme svět, který ochraňuje všechny druhy.

1
Naše poslání vychází z toho, co je nezbytné

Nikoli z toho, co je možné. Mobilizací 3,5 % populace (pomocí dynamických metod organizace) se budeme snažit prosadit změnu systému.

2
Vyzdvihujeme potřebu regenerativní kultury

Vytváříme životaschopnou, odolnou kulturu, která pohotově reaguje na změny.

3
Překonáváme se, abychom překonali i současný toxický systém

O systémové změny usilujeme tak, že vystupujeme z vlastních komfortních zón.

4
Vážíme si reflexe a učení

Postupujeme v cyklu: akce, reflexe, poučení, plánování další akce. Učíme se od jiných hnutí i ze svých vlastních zkušeností.

5
Všechny přijímáme takové, jací jsou

Aktivně pracujeme na vytváření bezpečnějšího a vstřícnějšího prostředí.

6
Aktivně redukujeme moc

Rozbíjíme mocenské hierarchie, abychom tak zajistili spravedlivější zapojení do činnosti.

7
Nikoho neobviňujeme ani nezostuzujeme

Žijeme v toxickém systému, avšak neviníme z toho žádného jednotlivce.

8
Jsme nenásilné hnutí

Používáme nenásilnou strategii jakožto nejefektivnější cestu ke změně.

9
Fungujeme autonomně a decentralizovaně

Fungujeme jako samostatné celky bez řízení centrální skupinou.

10

Naše Strategie

V jádře filozofie hnutí Animal Rebellion je "above the ground" nenásilná občanská neposlušnost. Podporujeme a propagujeme občanskou neposlušnost, protože víme, že je efektivní a nevyhnutelná v časech nouze.

Jako hnutí se distancujeme od trestných činů, každý aktivní občan jedná na svou vlastní odpovědnost.

Zaměřujeme se na systémovou změnu

I individuální změna je vítána, ale není podmínkou k přidání se do hnutí Animal Rebellion.

Vážíme si všech organizací usilujících o osobní změny jednotlivců. Naši roli však vidíme v dosažení systémové změny.

info@animalrebellion.cz

© Animal Rebellion Česká Republika